mai 2011

you wishHappy face

A weekend wasted isn't a wasted weekend

When I rule the world, I'll plant flowers

Jeg kan plante dem, men ALDRI igjen plukke dem, presse dem, og navnsette dem med trivialnavn og latinsk navn. Et herbarium lager man ÉN gang i livet. (Under tvang)

Music is what feelings sound like

Musikken tar meg steder.
hits