mai 2011

you wishHappy face

A weekend wasted isn't a wasted weekend

When I rule the world, I'll plant flowers

Jeg kan plante dem, men ALDRI igjen plukke dem, presse dem, og navnsette dem med trivialnavn og latinsk navn. Et herbarium lager man N gang i livet. (Under tvang)

Music is what feelings sound like

Musikken tar meg steder.
hits