Inspirasjon

Kunsten bye seg som et siv

Skal du bye deg i vinden - eller st sterkt som et tre? En dag vil du bli felt.

Music is what feelings sound like

Musikken tar meg steder.

100% naturlig

Med natur menes noe som ikke er skapt av mennesker.
hits